دنیای انگلیسی

اللهم صلی علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

نمونه سوال زبان تخصصی و زبان عمومی پارسه رشته برق-کارشناسی ارشد
ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ روز ٢ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: نمونه سوال زبان تخصصی و زبان عمومی پارسه ، زبان تخصصی و زبان عمومی پارسه رشته برق-کارشناسی ار ، رشته برق-کارشناسی ارشد

نمونه سوال زبان تخصصی و زبان عمومی پارسه رشته برق-کارشناسی ارشد

دانلود نمونه سوال

http://www.4shared.com/file/o10toxBU/bar...rumir.htm

توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر منبع و یک صلوات راضی کننده است)


 
نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیمسال اول 89-88
ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی کامپیوتر و فناوری ، زبان انگلیسی تخصصی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، زبان انگلیسی تخصصی نیمسال اول 89-88

نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیمسال اول 89-88

 Zaban-Takhasosi-88-89-1__www.pnu-club.com__Borna66.zip

پسورد (منبع)نمونه سوال www.pnu-club.com

توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر یک صلوات راضی کننده است)


 
نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی نیمسال دوم 88-87 همراه با پاسخنامه
ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی کامپیوتر و فناوری ، زبان انگلیسی تخصصی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، زبان انگلیسی تخصصی نیمسال دوم 88-87

نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی  کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 نیمسال دوم 88-87 همراه با پاسخنامه

  Zaban_Takhasos_-87-88-2__www.pnu-club.com__Borna66_pa.zip

پسورد (منبع)نمونه سوال www.pnu-club.com

توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر یک صلوات راضی کننده است)


 
نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی کامپیوتر و فناوری اول 88-87 همراه با پاسخنامه
ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی کامپیوتر و فناوری ، زبان انگلیسی تخصصی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، زبان انگلیسی تخصصی کامپیوتر و فناوری اول 88-87 ، زبان انگلیسی تخصصی کامپیوتر و فناوری با پاسخنامه

 نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
نیمسال اول 88-87
همراه با پاسخنامه

 Zaban_Takhasos_-87-88-1__www.pnu-club.com__Borna66_pa.zip

پسورد (منبع)نمونه سوال www.pnu-club.com

توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر یک صلوات راضی کننده است)


 
نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیمسال دوم 87-86
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی کامپیوتر و فناوری ، زبان انگلیسی تخصصی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، زبان انگلیسی تخصصی نیمسال دوم 87-86

نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات  نیمسال دوم 87-86

 Zaban_Takhasos_-86-87-2__www.pnu-club.com__Borna66.zip

پسورد (منبع)نمونه سوال www.pnu-club.com

توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر یک صلوات راضی کننده است)


 
نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیمسال اول 87-86
ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی کامپیوتر و فناوری ، نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی ، زبان انگلیسی تخصصی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیمسال اول 87-86

 Zaban_Takhasos_-86-87-1__www.pnu-club.com__Borna66.zip

پسورد (منبع)نمونه سوال www.pnu-club.com

توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر یک صلوات راضی کننده است)


 
نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی نیمسال دوم 86-85 همراه با پاسخنامه
ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی نیمسال دوم 86-85 ، زبان انگلیسی تخصصی نیمسال دوم 86-85 همراه با پاسخ ، زبان انگلیسی تخصصی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
نیمسال دوم 86-85 همراه با پاسخنامه

  Zaban_Takhasos_-85-86-2__www.pnu-club.com__Borna66_pa.zip

پسورد (منبع)نمونه سوال www.pnu-club.com

توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر یک صلوات راضی کننده است)


 
نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی نیمسال اول 86-85 همراه با پاسخنامه
ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی کامپیوتر و فناوری ، مونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی نیمسال اول 86-85 ، زبان انگلیسی تخصصی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
نیمسال اول 86-85 همراه با پاسخنامه

 Zaban_Takhasos_-85-86-1__www.pnu-club.com__Borna66_pa.zip

پسورد (منبع)نمونه سوال www.pnu-club.com

توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر یک صلوات راضی کننده است)


 
نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی نیمسال دوم 85-84 همراه با پاسخنامه
ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: مونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی نیمسال دوم 85-84 ، زبان انگلیسی تخصصی نیمسال دوم 85-84 همراه با پاسخ ، زبان انگلیسی تخصصی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
نیمسال دوم 85-84 همراه با پاسخنامه

  Zaban_Takhasos_-84-85-2__www.pnu-club.com__Borna66_pa.zip

پسورد (منبع)نمونه سوال www.pnu-club.com

توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر یک صلوات راضی کننده است)


 
نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی نیمسال اول 85-84 همراه با پاسخنامه
ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی نیمسال اول 85-84 ، زبان انگلیسی تخصصی نیمسال اول 85-84 همراه با پاسخ ، زبان انگلیسی تخصصی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
نیمسال اول 85-84 همراه با پاسخنامه

 Zaban_Takhasos_-84-85-1__www.pnu-club.com__Borna66_pa.zip

پسورد (منبع)نمونه سوال  www.pnu-club.com

توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر یک صلوات راضی کننده است)


 
نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی نیمسال دوم 84 گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی نیمسال دوم 84 ، نمونه سوال:زبان انگلیسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

نمونه سوال:زبان انگلیسی تخصصی نیمسال دوم 84 گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 Zaban_Takhasos_-84-2__www.pnu-club.com__Borna66_pa.zip

پسورد (منبع)نمونه سوال www.pnu-club.com

توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر یک صلوات راضی کننده است)


 
نمونه سوال زبان انگلیسی تخصصی نیمسال اول 89-88 گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: نمونه سوال زبان انگلیسی تخصصی کامپیوتر و فناوری ، نمونه سوال زبان انگلیسی تخصصی نیمسال اول 89-88 ، گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، نمونه سوال زبان انگلیسی تخصصی

نمونه سوال: زبان انگلیسی تخصصی نیمسال اول 89-88

 Zaban-Takhasosi-88-89-1__www.pnu-club.com__Borna66.zip

پسورد (منبع)نمونه سوال www.pnu-club.com

توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر یک صلوات راضی کننده است)


 
نمونه سوال: زبان انگلیسی تخصصی نیمسال دوم 87-88 گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: نمونه سوال: زبان انگلیسی تخصصی نیمسال دوم 87-88 ، زبان انگلیسی تخصصی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعا ، گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، زبان انگلیسی تخصصی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

نمونه سوال: زبان انگلیسی تخصصی نیمسال دوم 87-88

 Zabane_Takhasosi_87-88-2_www.pnu-club.com__Borna66.exe

پسورد و منبعwww.pnu-club.com  

 

توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر یک صلوات راضی کننده است)


 
نمونه سوال زبان انگلیسی تخصصی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: نمونه سوال زبان انگلیسی تخصصی ، نمونه سوال زبان انگلیسی تخصصی گروه کامپیوتر ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

نمونه سوال زبان انگلیسی تخصصی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 Zaban_Takhasosi_www.pnu-club.com__Borna66.exe

پسورد(منبع) نمونه سوال www.pnu-club.com

توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر یک صلوات راضی کننده است)

 

 


 
نمونه سوال نیم سال اول 88-87 زبان انگلیسی تخصصی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: نمونه سوال نیم سال اول 88-87 زبان انگلیسی تخصصی ، گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، زبان انگلیسی تخصصی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 نمونه سوال نیم سال اول 88-87 زبان انگلیسی تخصصی

 Zaban_Takhasosi_Nimsale1_87-88_WWW.PNU-CLUB.COM.exe
 

پسورد نمونه سوال: ( تماما حروف کوچکwww.pnu-club.com)

منبع: www.pnu-club.com

توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر یک صلوات راضی کننده است)


 
نمونه سوال زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت + پاسخنامه
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: نمونه سوال زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت + پاسخنامه ، زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ، زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ، نیمسـال دوم 87-88

 

 توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر منبع و یک صلوات راضی کننده است)

 

  
زبان تخصصی نیمسال اول ۸۴-۸۳ اقتصاد و مدیریت
ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: زبان تخصصی نیمسال اول ۸۴-۸۳ اقتصاد و مدیریت ، اقتصاد و مدیریت ، مدیریت صنعتی-بازرگانی-دولتی-جهنگردی

زبان تخصصی نیمسال اول ۸۴-۸۳................................................... دانلود کنید

رشته های: مدیریت صنعتی-بازرگانی-دولتی-جهنگردی

منبع:www.pnu-mod-sanati-2008.blogfa.com

 توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر یک صلوات راضی کننده است) 
زبان تخصصی نیمسال دوم ۸۴-۸۳ اقتصاد و مدیریت
ساعت ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: زبان تخصصی نیمسال دوم ۸۴-۸۳ اقتصاد و مدیریت ، اقتصاد و مدیریت ، رشته های: مدیریت صنعتی-بازرگانی-دولتی-جهنگردی

 زبان تخصصی نیمسال دوم ۸۴-۸۳.................................................. دانلود کنید

رشته های: مدیریت صنعتی-بازرگانی-دولتی-جهنگردی

منبع:www.pnu-mod-sanati-2008.blogfa.com

 توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر یک صلوات راضی کننده است)

 


 
زبان تخصصی نیمسال دوم ۸۶-۸۵ اقتصاد و مدیریت
ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: زبان تخصصی نیمسال دوم ۸۶-۸۵ اقتصاد و مدیریت ، اقتصاد و مدیریت ، رشته های: مدیریت صنعتی-بازرگانی-دولتی-جهنگردی

 زبان تخصصی نیمسال دوم ۸۶-۸۵.................................................. دانلود کنید

رشته های: مدیریت صنعتی-بازرگانی-دولتی-جهنگردی

منبع:
www.pnu-mod-sanati-2008.blogfa.com

توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر یک صلوات راضی کننده است)

 


 
زبان تخصصی نیمسال اول ۸۷-۸۶ اقتصاد و مدیریت
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: زبان تخصصی نیمسال اول ۸۷-۸۶ اقتصاد و مدیریت ، زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ، مدیریت صنعتی-بازرگانی-دولتی-جهنگردی

زبان تخصصی نیمسال اول ۸۷-۸۶................................................... دانلود کنید

رشته های: مدیریت صنعتی-بازرگانی-دولتی-جهنگردی

منبع:www.pnu-mod-sanati-2008.blogfa.com


 
زبان تخصصی نیمسال دوم۸۷-۸۶ اقتصاد و مدیریت
ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: زبان تخصصی نیمسال دوم۸۷-۸۶ اقتصاد و مدیریت ، مدیریت صنعتی-بازرگانی-دولتی-جهنگردی ، زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

زبان تخصصی نیمسال دوم۸۷-۸۶................................................... دانلود کنید

رشته های: مدیریت صنعتی-بازرگانی-دولتی-جهنگردی

منبع:www.pnu-mod-sanati-2008.blogfa.com

توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر یک صلوات راضی کننده است)


 
نمونه سوال زبان تخصصی نیمسال اول ۸۷-۸۸ اقتصاد و مدیریت
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: نمونه سوال زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ، نمونه سوال زبان تخصصی نیمسال اول ۸۷-۸۸ ، مدیریت صنعتی-بازرگانی-دولتی-جهنگردی

 نمونه سوال زبان تخصصی نیمسال اول ۸۷-۸۸..............دانلود کنید

رشته های:  مدیریت صنعتی-بازرگانی-دولتی-جهنگردی

منبع:  www.pnu-mod-sanati-2008.blogfa.com

توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر یک صلوات راضی کننده است)


 
سوالات و حل المسائل زبان انگلیسی دانشگاه ازاد تربت حیدریه
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۳٠ دی ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: حل المسائل زبان انگلیسی دانشگاه ازاد تربت حیدریه ، دانشگاه ازاد تربت حیدریه ، english ، سوالات زبان انگلیسی

سوالات و حل المسائل زبان انگلیسی دانشگاه ازاد تربت حیدریه

به زودی و البته با همکاری شما عزیزان


 
ترجمه مقالات IsI
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۳٠ دی ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: ترجمه مقالات isi ، isi ، ای اس ای

 
دانلود نمونه سوالات واژه شناسی دانشگاه پیام نور نیمسال اول 88-87
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۳٠ دی ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: دانلود نمونه سوالات واژه شناسی ، سوالات واژه شناسی دانشگاه پیام نور ، سوالات واژه شناسی نیمسال اول 88-87

واژه شناسی

72z.pdf

 

توجه:(کپی مطالب تنها با ذکر یک صلوات راضی کننده است)


 
← صفحه بعد